Maandelijks archief: april 2022

Vakkennis nodig voor minister?

NRC organiseerde in januari een ’twistgesprek’ over de vraag of vakkennis nodig is voor een minister.

Ministers met vakkennis zijn gevallen, maar zonder vakkennis komt de burger bedrogen uit. Doet de vraag rijzen, zijn ze misschien gevallen door de coalitiepolitiek? Het regeerakkoord dwong ze tot iets dat ze op basis van de eigen vakkennis niet konden rechtvaardigen?

Hoeveel ministers van Justitie die meester in de rechten waren, en dus ‘vakkundig’, zijn er deze eeuw al niet gestruikeld en voortijdig afgetreden? Lees maar eens de prachtige proefschriften Gevallen op het Binnenhof van Charlotte Brand en Verloren vertrouwen van Anne Bos– beide over bewindspersonen die voortijdig hun ambt moesten neerleggen.”

Moesten we maar eens doen, om die vraag over de coalitiepolitiek te beantwoorden. We hebben ministers met vakkennis nodig die niet van een coalitie zijn maar van de hele Tweede Kamer.