Geen coalities meer

Met een steeds meer gepolariseerd politiek spectrum wordt het steeds moeilijker, of praktisch onmogelijk, een coalitieregering te beginnen. Met mer stemmen voor extreem links en rechts moeten de middenpartijen zetels inleveren.

Dit is niet slecht voor de representativiteit van het systeem. Met stemmen gelijk verdeeld over het politieke spectrum is het waarschijnlijker dat mensen zich redelijk vertegenwoordigd voelen. Dat is goed. Alleen het is een probleem voor het regeren op de traditionele manier.

In Nederland was er in 2010 een minderheidsregering met de steun van een extreme partij. Deze coalitie was niet stabiel en de regering viel na twee jaar.

This post is also available in: Engels